Διοικητικό Συμβούλιο 2017 - 2020
Πρόεδρος: Σταύρος Σταύρου
 
Πρώην Πρόεδρος: Όθωνας Θεοδούλου
 
Αντιπρόεδρος Εμπορίου: Ευάγγελος Μούσκος
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας: Ζήνωνας Αποστόλου
Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών: Νάκης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος Τουρισμού: Λουκάς Λουκά
Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Τάσος Χριστοφόρου
 
Επίτιμος Γραμματέας: Γιώργος Κατωδρύτης
 
Γραμματέας - Διευθυντής: Γιώργος Ψαράς
 
Μέλος: Φλώρος Βωνιάτης
Μέλος: Κώστας Δημητρίου
Μέλος: Γιώργος Δημητρίου
Μέλος: Βέρα Διανέλλου
Μέλος: Δώρος Ευθυμίου
Μέλος: Ηράκλης Ζαβός
Μέλος: Ανδρέας Λευκαρίτης
Μέλος: Δημήτρης Μυσκουρίδης
Μέλος: Γιώργος Πέτρου
Μέλος: Βαλεντίνος Σωτηρίου
Μέλος: Σοφοκλής Φιλιαστίδης
Μέλος: Λάζαρος Χ"Φόραδος
Μέλος: Γιώργος Χασάπης
 
Επίτιμος Πρόεδρος: Ιάκωβος Δημητρίου
Επίτιμος Πρόεδρος: Κρίτωνας Γεωργιάδης
Επίτιμος Πρόεδρος: Νίκος Κοσμάς
Επίτιμος Πρόεδρος: Κίκης Κυριακίδης
 
Επίτιμο Μέλος: Κωστάκης Τοφαρίδης
Επίτιμο Μέλος: Μαρία Μηλιώτου
Επίτιμο Μέλος: Sara Gunnervik