Διοικητικό Συμβούλιο 2020 - 2023
Πρόεδρος: Σταύρος Σταύρου
 
Πρώην Πρόεδρος: Όθωνας Θεοδούλου
 
Αντιπρόεδρος Εμπορίου: Ευάγγελος Μούσκος
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας: Ζήνωνας Αποστόλου
Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών: Νάκης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος Τουρισμού: Λουκάς Λουκά
Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Φλώρος Βωνιάτης
 
Επίτιμος Γραμματέας: Γιώργος Κατωδρύτης
 
Γραμματέας - Διευθυντής: Γιώργος Ψαράς
 
Μέλος: Γιώργος Δημητρίου
Μέλος: Βέρα Διανέλλου
Μέλος: Δώρος Ευθυμίου
Μέλος: Ηρακλής Ζαβός
Μέλος: Νικόλας Κυριακίδης
Μέλος: Μαρία Μηλιώτου
Μέλος: Δημήτρης Μυσκουρίδης
Μέλος: Αντώνης Ορθοδόξου
Μέλος: Γιώργος Πέτρου
Μέλος: Βαλεντίνος Σωτηρίου
Μέλος: Λάζαρος Χ"Φόραδος
Μέλος: Γιώργος Χασάπης
Μέλος: Sara Gunnervik
 
Επίτιμο Μέλος: Έλενα Αυξεντίου
Επίτιμο Μέλος: Γιώργος Θεμιστοκλέους
 
Επίτιμος Πρόεδρος: Κρίτωνας Γεωργιάδης
Επίτιμος Πρόεδρος: Ιάκωβος Δημητρίου
Επίτιμος Πρόεδρος: Κίκης Κυριακίδης
Επίτιμος Πρόεδρος: Ντίνος Λευκαρίτης
Επίτιμος Πρόεδρος: Γιώργος Σκορδέλλης
Επίτιμος Πρόεδρος: Κωστάκης Τοφαρίδης
Επίτιμος Πρόεδρος: Τάσος Χριστοφόρου