Ανακοινώσεις
09/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΒΕΛ: Χαιρετίζουμε την κατοχύρωση του χαλουμιού και καλούμε όλους σε συνεργασία για την αντιμετώπιση των        υποχρεώσεων που δημιουργούν οι υφιστάμενοι όροι του φακέλου.

Η απόφαση κατοχύρωσης του χαλουμιού αποτελεί μια μακρόχρονη προσπάθεια η οποία μπορεί μακροπρόθεσμα να δώσει σημαντικά οφέλη στην Τυροκομεία, την γεωργοκτηνοτροφια και στις εξαγωγές του κυπριακού τυριού (χαλούμι) με δεδομένο την συλλογική και ορθή διαχείριση των θεμάτων και των πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί.

Είναι μια σημαντική απόφαση αναγνώρισης και κατοχύρωσης του κορυφαίου κυπριακού προϊόντος και σαν τέτοια αποτελεί για μας σημαντικό γεγονός για την κυπριακή οικονομία.

Παράμετροι όμως της εφαρμογής του φακέλου όπως π.χ. τα ποσοστά αγελαδινού και αιγινού γάλακτος κ.α. στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί η κυπριακή κτηνοτροφία και κατ’ επέκταση η τυροκομία, είναι φυσιολογικό να προκαλούν έντονο προβληματισμό στους κύπριους τυροκόμους.

Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο λάθος σήμερα, είναι να θεωρήσουμε ότι η έγκριση του φακέλου είναι το τέλος της προσπάθειας. Δεν αποτελεί το τέλος αλλά την αρχή της προσπάθειας ούτως ώστε αυτή η επιτυχία να αποτελέσει το γεγονός το οποίο θα φέρει την πραγματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων, τυροκόμων, αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων κ.α. για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής της συμφωνίας.

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει και κανένας δεν δικαιολογείται να υποτιμά τον άμεσο κίνδυνο κυριολεκτικά διάλυσής των εξαγωγών εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις που δημιουργούν οι όροι του φακέλου του χαλουμιού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε την συρρίκνωση του τομέα με μείωση των εξαγωγών με καταστροφή γάλακτος, με απολύσεις προσωπικού που θα επηρεάσουν την εθνική οικονομία.

Σαν Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, της επαρχίας όπου συγκεντρώνει την πλειοψηφίας της παραγωγής γάλακτος και χαλουμιού, είμαστε στην διάθεση κάθε αρμοδίου για αντιμετώπιση των υποχρεώσεων οι οποίες δημιουργούνται από αυτή την μεγάλη επιτυχία.

Χωρίς την συνεργασία και ταυτόχρονα την εκτίμηση των κινδύνων και την κοινή δράση πιθανόν να χάσουμε τα οφέλη αυτής της σημαντικής αναγνώρισης του κορυφαίου μας προϊόντος. Τώρα θα πρέπει να εκτιμήσουμε την επιτυχία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε άμεσα τους κινδύνους.