Ανακοινώσεις
20/02/2013

Ο κ. Όθωνας Θεοδούλου ενημέρωσε τους Δημοσιογράφους σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα τοπικά έργα της πόλης όπως και για τους δείκτες της τοπικής οικονομίας για το 2012.

Στα Θετικά της Χρονιάς για την επαρχία Λάρνακας:
 

 • Η δημιουργία των αποθηκών αποθήκευσης καυσίμων αξίας 300 εκ. της Ολλανδικής Εταιρείας Vitol στο Βασιλικό.  Αναμένεται ολοκλήρωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων το 2013.
 • Η έναρξη εργασιών της ανάπλασης της Πιαλέ  Πασιά σε συνάρτηση με τη λύση των διαδικαστικών προβλημάτων της Ακτής Μακένζυ θα δώσει νέα ώθηση στον παραλιακό από το Κάστρο – μέχρι την ακτή Μακένζυ.
 • Η κατακύρωση της συμφωνίας επέκτασης του Νοσοκομείου Λάρνακας.
 • Η κατασκευή και Λειτουργία του Βρετανικού Πανεπιστημίου Uclan στην Πύλα γεγονός το οποίο αναβαθμισμένη την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λάρνακα και δημιουργεί δεδομένα, ούτως ώστε η Λάρνακα να καταστεί Κέντρο Εκπαίδευσης.
 • Η παραχώρηση μέρους του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας για εγκατάσταση του Δήμου Λάρνακας.
 • Η κατάληξη σε προσυμφωνία μεταξύ Κοινοπραξίας Ζήνων και Υπουργείου Συγκοινωνιών για τη διαχείριση και επέκταση του ενιαίου έργου Λιμανιού – Μαρίνας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρνακας αναφέρθηκε για το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας, τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, την εφαρμογή των κανονισμών SEVESO στο δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, τη δημιουργία Καζίνων.

Επίσης ο κ. Θεοδούλου παρέθεσε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας όσο αφορά την τοπική οικονομία για το 2012.

 • Η Λάρνακα παρουσιάζει για το 2012 αύξηση της ανεργίας κατά 23%, ενώ οι άλλες πόλεις η Πάφος και η Αμμόχωστος κατά 21% και 20% αντιστοίχως, ενώ η Λευκωσία και Λεμεσός κινούνται σε αύξηση της ανεργίας στο 32% και 30%.
 • Για τις πολεοδομικές άδειες η Λάρνακα βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα του 2011 (2011-1047, 2012-1054) όπως και η Αμμόχωστος, η Λεμεσός και η Πάφος έχουν μείωση αιτήσεων, ενώ η Λευκωσία παρουσιάζει αύξηση.
 • Στις πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζεται μια αύξηση 4% όπως και στην Πάφο (15%), ενώ η Αμμόχωστος, Λεμεσός και Πάφος παρουσιάζουν μείωση – 18% - 23% - 20% αντιστοίχως.
 • Ο τουρισμός παρουσιάζει για τη Λάρνακα το ποσοστό του 10,5% της παγκύπριας πίτας το οποίο είναι περίπου στα ίδια επίπεδα των τελευταίων τριών χρόνων ενώ η κίνηση επιβατών των κρουαζιεροπλοίων έχει μια αύξηση του 2,5%.  Σημαντική και με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι η πρωτοκαθεδρία της Λάρνακας στον Αγροτουρισμό με 36,9%.
 • Τα εγγεγραμμένα υποστατικά σε όλες τις επαρχίες για το 2010 και 2011 δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές ενώ δεν διαθέτουμε τα στοιχεία του 2012.  Αυτά θα είναι διαθέσιμα από τη Στατιστική Υπηρεσία τον Απρίλιο 2013.
 • Το Λιμάνι Λάρνακας παρουσιάζει μια μείωση στα φορτία του 8,5% ενώ η Λεμεσός στον ίδιο τομέα η μείωση ανέρχεται 11,9% και όσο αφορά τα πλοία υπάρχει μείωση του 0,7% ενώ στον ίδιο τομέα η Λεμεσός δεικνύει μείωση του 5%.