Μέλη

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό το Επιμελητήριο δέχεται αιτήσεις για εγγραφή μελών στον Οργανισμό:

Α) Φυσικά Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα για το Εμπόριο, την Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες.
Β) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες οι οποίες ασχολούνται με το Εμπόριο, τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες όπως και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το Επιμελητήριο και σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου αποτελεί τον Κεντρικό Οργανισμό στην Κύπρο για ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.  Το Επιμελητήριο γι΄αυτό τον σκοπό συμμετέχει όσο αφορά την διεθνή του εκπροσώπηση, στη Διεθνή Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων (ICC), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου (ETPO) κ.α., ενώ τοπικά συμμετέχει στην Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, Επιτροπή Καθορισμού Τουριστικών Περιοχών και του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στο Εργατικό Λιμενικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Προστασίας Αλυκών, στο Εργατικό Δικαστήριο Λάρνακας, στο Δικαστήριο Ενοικιάσεων, προεδρεύει της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, ενώ σε θέματα οικονομίας και τοπικής ανάπτυξης καλείται από τις Επιτροπές της Βουλής για να καταθέτει τις απόψεις του εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο.  Καθημερινή είναι η επαφή του Επιμελητηρίου με Υπουργεία, Κρατικές Υπηρεσίες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δήμους και Κοινότητες με  σκοπό την προώθηση των αιτημάτων των μελών του.

Τα Επιμελητήρια με σκοπό την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου, των υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου πραγματοποιούν εμπορικές αποστολές στα μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως και σε αρκετές άλλες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Κύπριο επιχειρηματία.  Επίσης οι εμπορικές αποστολές οι οποίες έρχονται στην Κύπρο επισκέπτονται τα Επιμελητήρια με σκοπό την προώθηση του εμπορίου και των συνεργασιών.  Σημαντική είναι δε η επαφή του Επιμελητηρίου με ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αντιπροσωπείες.

Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλει το Επιμελητήριο για επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών των διαμέσω σεμιναρίων που διοργανώνει σε συνεργασία τις περισσότερες φορές με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ως γνωστό τα Επιμελητήρια στα πλαίσια της προώθησης του Διεθνούς εμπορίου και σύμφωνα με τον Περί Επιμελητηρίων Νόμου του ’68 εκδίδουν πιστοποιητικά προέλευσης σε τρίτες χώρες και πιστοποιούν έγγραφα.

Το Επιμελητήριο παροτρύνει τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στα ΕΒΕ τα οποία αποτελούν το κατ΄εξοχήν συνδικαλιστικό τους όργανο για την διεκδίκηση αιτημάτων της επιχειρηματικής τάξης ενώ με μια πολύπλευρη προσπάθεια προωθεί και την τοπική ανάπτυξη αναπτύσσοντας το τοπικό επιχειρηματικό πεδίο.  Η ετήσια συνδρομή στο ΕΒΕ Λάρνακας είναι €250 ευρώ ετησίως.  Επισυνάπτεται αίτηση εγγραφής στον Οργανισμό.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους