Εγγραφή Μελών


Παρακαλώ συμπληρώστε πιό κάτω στοιχεία της επωνυμίας σας ώστε να εισηγηθείτε την εγγραφή του ονόματος σας στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας
 
Είδος προϊόντος:
 
Σε περίπτωση έγκρισης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να καταβάλλετε την καθορισμένη ετήσια συνδρομή σας και συμμορφώνεστε με τις υφιστάμενες διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών του Επιμελητηρίου καθώς και προς τις τροποποιήσεις που δυνατόν να υπάρξουν μελλοντικά.
 
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Email:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή Επιχείρησης:
Έτος Ίδρυσης:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ονόματα Συνεταίρων/Διευθυντών: